Wft examens

Stichting Nederlands Examen Instituut

Beoordeeld met een 4.8
4.8/5

" Zeer tevreden, dienstverlening en (after)service van hoog niveau!"

Wft hypothecair krediet examen

Het succesvol afleggen van het Wft Hypothecair Krediet examen toont aan dat je bekwaam bent in het geven van advies over hypothecaire kredieten. Je kunt klantgegevens inventariseren, een risicoanalyse opstellen, passende oplossingen adviseren en het advies beheren en actueel houden.

€190 €114,95 incl. Btw

Boeken bij één van onze 19 top locaties door heel het land?

INstallQ logo
ISSO logo
Dekra logo

Adviseur Hypothecair Krediet

Om de beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair Krediet te behalen, dien je eerst het Wft Basis examen af te leggen. Na het behalen van Wft Basis kun je vervolgens deelnemen aan het Wft Vermogen examen. Zodra je Wft Vermogen hebt behaald, ben je gerechtigd om deel te nemen aan het Wft Hypothecair Krediet examen.

  1. Wft basis examen
  2. Wft vermogen
  3. Wft hypothecair krediet

Wft Adviseur Hypothecair krediet Examen

Aantal vragen: 38

  • 14 vragen kennis en begrip
  • 22 vragen vaardigheid en competenties
  • 2 vragen professioneel gedrag

Aantal punten: 62
Cesuur: 68%
Beschikbare tijd: 135 minuten

Eind- en toetstermen
Bekijk de officiële publicatie van de eind- en toetstermen voor de Wft examens op de website van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).
https://cdfd.nl/wp-content/uploads/2023/01/Basis-toestermen-1-4-23-1.pdf

Hulpmiddelen
Onderstaande hulpmiddelen zijn toegestaan tijdens het examen. Deze worden verstrekt op de examenlocatie en hoef je dus niet zelf mee te nemen:
• Eenvoudige (niet programmeerbare) rekenmachine
• Schrijfmateriaal

Extra Exameninformatie
Om u te ondersteunen bij een grondige voorbereiding, is er een kandidatenbrochure beschikbaar. In de brochure vind je informatie over de samenstelling van het examen, de vraagvormen en de manier waarop je je antwoorden moet noteren. https://cdfd.nl/wp-content/uploads/2021/08/kandidatenbrochure-initiele-examens-per-1-april-2023-1.1.pdf

Uitslag
Binnen 48 uur na het afleggen van het examen ontvang je per e-mail de uitslag van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de e-mail wordt aangegeven of je bent gezakt of geslaagd, en welk cijfer je hebt behaald. Om te slagen moet je minimaal 68% van het maximum aantal te behalen punten hebben behaald. Als je exact 68% van het totaal aantal te behalen punten hebt behaald, krijg je het cijfer 5,5. Dit cijfer wordt vervolgens afgerond naar een 6.

Inzage van het examen
Indien je gezakt bent met een cijfer van 4 of 5, kun je binnen twee weken nadat je je uitslagmail hebt ontvangen, een afspraak plannen voor inzage via https://duo.nl/inzagewft. Deze mogelijkheid wordt maximaal 1 keer per half jaar per Wft-examen aangeboden om iedereen de kans te geven om van een leermoment te profiteren. Als je een cijfer lager dan 4 hebt, betekent dit dat je de stof onvoldoende beheerst en is inzage niet mogelijk.
Tijdens de inzage krijg je 20 minuten de tijd om je examen in te zien. Je ziet alleen de vragen die je fout hebt beantwoord, met de juiste antwoorden en de uitkomsten van berekeningen. Het is niet toegestaan om aantekeningen van de inzagelocatie mee te nemen

PE examen

Om jouw diploma Wft Hypothecair Krediet geldig te houden, dien je in iedere PE periode het PE examen Hypothecair Krediet te behalen. Behaal je jouw diploma Hypothecair Krediet in de huidige PE periode (1 april 2022-1 april 2025)? Dan hoef je pas in de volgende PE periode (1 april 2025-1 april 2028) voor de eerste keer PE examen te doen.

Relatie met beroepskwalificatie Adviseur Consumptief Krediet

Als je zowel de beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair Krediet als Adviseur Consumptief Krediet hebt behaald, mag je als Adviseur Hypothecair Krediet ook adviseren over consumptieve kredieten. Je kunt er echter voor kiezen om alleen het PE examen Hypothecair Krediet af te leggen om alleen jouw beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair Krediet te onderhouden. Het is echter belangrijk om te weten dat als je in de toekomst besluit te stoppen met adviesactiviteiten op het gebied van hypothecaire kredieten, je het Bijzonder Examen moet afleggen om jouw adviesbevoegdheid op het gebied van consumptieve kredieten opnieuw te herstellen.

[grw id="8211"]

Gerelateerde producten

Wft examen inplannen

Wil jij snel aan de slag?

Ga je het niet redden? Geen probleem! Wij verzetten je examen kosteloos

Wft Examen inplannenOf laat ons je helpen
Contact

Heb jij nog vragen?