Alle examens asbest zijn opgesteld door Ascert. Doel is om toezicht en handhaving verder te professionaliseren binnen de asbestketen. Stichting Nederlands Exameninstituut neemt de praktijk en theorie examens af. Ascert houdt een register bij van de toegekende diploma’s die afgegeven worden door de certificerende instellingen en bij het NEI is dat DNV GL.